Эту власть мы не избирали, она нас не представляет!
С нами 7888
  • Рига и Рижский район: 5779
  • Земгале: 323
  • Латгале: 572
  • Видземе: 412
  • Курземе: 452
01.03.2016

Nepilsoņu kongress: spriedums Koptelovam – absurds un nežēlīgs

 Nepilsoņu kongress pauž savu ārkārtējo sašutumu par absurdo un nežēlīgo tiesas spriedumu Latvijas krievu tautības iedzīvotājam Maksimam Koptelovam, kas vācis tīmeklī parakstus zem humoristiska aicinājuma pievienoties Krievijai.

 Mēs nožēlojam, ka Latvija virzās regresijas ceļā – no vārda brīvības uz citādi domājošo vajāšanu pat par jokiem; no (lai arī deklarētas) nacionālās vienlīdzības uz likumdošanā noteiktu un reāli īstenojamu etnisko diskrimināciju.

Petīcijas autori, kurā pilnīgi nopietni, 1930. gadu beigu nacistiskās Vācijas stilā, tika ierosināts piespiedu kārtā pārvietot nepilsoņus (lielākoties krievvalodīgos) koncentrācijas nometnēs, pēc tiesībsargājošo institūciju oficiālo pārstāvju atzinuma, izmantoja savas konstitucionālās tiesības uz vārda brīvību.

Savukārt petīcijas autoram, kas aicināja brīvprātīgi pievienoties Krievijai un sava aicinājuma tekstā nepārprotami norādīja, ka tas ir joks, piesprieda reālu 6 mēnešu ieslodzījumu, pamatojoties uz Krimināllikuma 82. panta.

Šāda tiesību piemērošana uzskatāmi parāda, ka demokrātija un vārda brīvība Latvijā šodien pastāv tikai izredzētajiem, bet krievi un krievvalodīgie iedzīvotāji ir dzīves izstumti un attiecībā uz tiem ir pieļaujama vispārējo cilvēktiesību un personas tiesību pārkāpšana. Uzskatām, ka sprieduma absurdums un nežēlīgums ir tieši saistīti ar varas vēlmi iebiedēt Latvijas krievvalodīgos iedzīvotājus un atņemt tiem politisko gribu.

Neraugoties uz to, ka konkrētais aicinājums ir bijis joks, uzskatām, ka Latviju apdzīvojošām tautām, pilnīgā saskaņā ar Eiropas tiesību normām un Latvijas valsts ratificētajām starptautiskajām konvencijām, ir tiesības brīvi un demokrātiski apspriest savas attīstības ceļus.

Pirms diviem gadiem pieņemtā Satversmes preambula ir padarījusi Latviju par valsti, kuras likumdošana deklarē latviešu nācijas pārākumu. Tomēr vārda brīvība joprojām tiek garantēta visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no tautības.

Līdz ar to pieprasām atbrīvot Maksimu Koptelovu no kriminālvajāšanas un, lai izvairītos no iespējas, ka šādi notikumi pat hipotētiski varētu atkārtoties kādreiz nākotnē, izņemt no Krimināllikuma 82. pantu, kas nonāk pretrunā ar Latvijas Satversmi un Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Latvijas krievu dabiskajai tieksmei nodibināt kontaktus ar Krieviju mierīgā un demokrātiskā ceļā jābūt politiskas diskusijas priekšmetam, nevis kriminālnozieguma sastāvam. 

Комментарии видны только зарегистрированным пользователям.

Зарегистрироваться

Прежде всего

Кто мы такие