Šo varu mēs neievēlējām, tā mūs nepārstāv!
Ar mums 7888
  • Rīga un Rīgas rajons: 5779
  • Vidzeme: 412
  • Kurzeme: 452
  • Zemgale: 323
  • Latgale: 572
12.05.2016

Balso par nepilsoņu tiesībam!

Paraksti iniciatīvu portalā manabalss.lv par nepilsoņu tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās, lai ta paradās Saeimā

 Šogad Latvija atzīmē barikāžu 25. gadadienu. Visi atceras tā laika vienojošo saukli “Par mūsu un jūsu brīvību!”. Šai cīņā bija svarīgs katrs cilvēks. Šodien mūsu nākotnē atkal ir miglā, it kā ir atgriezusies pasaules karu un epidēmiju laikmets. Kāda būs Latvija pēc dažiem gadiem? Šai nemierīgajā laikā Latvijai ir svarīgs katrs cilvēks. Eiropā to sen ir sapratuši. „Viens cilvēks – viena balss” — tas ir katra cilvēka cieņas princips. Latvijas pašvaldību vēlēšanās jau balso viena nepilsoņu kategorija – tie ir citu ES valstu pilsoņi. Tādām pašām tiesībām ir jābūt Latvijas nepilsoņiem, kas ir Latvijas sabiedrības neatņemamā sastāvdaļa. Visas starptautiskas rekomendācijas jau ir dotas. Šo prasību atbalsta ANO, Eiropas Padome, EDSO un vairākas starptautiskās cilvēktiesību organizācijas.

Latvija ir iekļauta ANO programmā par bezvalstnieku likvidāciju pasaulē. Mūsu valsts ieņem pirmo vietu Eiropā un ceturto vietu pasaulē pēc cilvēku skaita, kam nav nevienas valsts pilsonības. Latvijas prezidentūras ES laikā daudzi Eiropas žurnālisti brīnījās, kāpēc nepilsoņu problēma joprojām nav atrisināta? Latvijas tautai tas nav vajadzīgs, atbildēja Latvijas ierēdņi. Ar šo mēs sakām: mums vajag! Tā nav nepilsoņu problēma, tā ir Latvijas sabiedrības problēma. Nepilsoņu dalība pašvaldību vēlēšanās ir svarīgs solis uz saliedētu, vienlīdzības un demokrātijas vērtībās balstītu sabiedrību. Šīs solis ir jāizdara! Mēs ierosinām grozīt Satversmes 101.pantu un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 5.pantu, iekļaujot visus Latvijas pastāvīgus iedzīvotājus vēlētāju skaitā.
Tas dos skaidru ziņu nepilsoņiem, ka viņi ir vajadzīgi Latvijai, tas kļūs par nozīmīgu impulsu sabiedrības saliedēšanai un stiprinās Latvijas demokrātiju.
Tiešā atsauce: https://manabalss.lv/nepilsoniem-tiesibas-balsot-pasvaldibu-velesanas/show 

Komentāri pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

Piereģistrēties