Šo varu mēs neievēlējām, tā mūs nepārstāv!
Ar mums 7888
  • Rīga un Rīgas rajons: 5779
  • Vidzeme: 412
  • Kurzeme: 452
  • Zemgale: 323
  • Latgale: 572
20.02.2015

Aicinājums kļūt par valodas inspektoriem ir tiesiskais nihilisms

 „Brīvprātīgi” inspektori novedīs Latviju līdz „Labējam sektoram”, uzskata „Nepilsoņu kongress”.

Valsts valodas centra ieteikumi izmantot tikai un vienīgi latviešu valodu gan valsts, gan privāto uzņēmumu darbinieku savstarpējai saziņai, kas no juridiskā viedokļa ir visai apšaubāmi, tomēr iniciēja notikumus, kas nevar neizraisīt tiesības aizstāvju bažas.

Tieslietu ministrija nesen nākusi klajā ar iniciatīvu izveidot sabiedrisko valodas inspektoru institūtu. Tas liecina, ka daļa no valdības koalīcijas ne tikai neapzinās šādu provokatīvu ierosinājumu kaitīgumu, bet vēlas arī palielināt etnisko spriedzi Latvijas sabiedrībā, uzskata „Nepilsoņu kongresa” valde. Kādus augļus nes uz nacionālistiskās retorikas balstītas sabiedriskās iniciatīvas, mēs jau redzam – spilgts piemērs ir brīvprātīgo apvienība „Labējais sektors” Ukrainā.

„NK” pievērš uzmanību tam, ka ANO, Eiropas Padomes un EDSO starptautiskās rekomendācijas Latvijai norāda uz Valsts valodas likuma piemērošanas prakses neatbilstību cilvēktiesību standartiem, un atgādina, ka 2012. gadā valodas referendumā 25% dalībnieku pauda savu neapmierinātību ar pastāvošo valodas jomas regulēšanu . Līdz ar to iniciatīva par sabiedriskajiem valodas inspektoriem ir mēģinājums apiet esošos ierobežojumus, lai pastiprinātu sabiedrības šķelšanos.

Pēc „NK” rīcībā esošās informācijas, daži brīvprātīgie jau iesaistījušies šīs idejas praktiskajā īstenošanā, negaidot, kamēr stāsies spēkā ministrijas ieviestās tiesiskās normas tās regulēšanai. Turklāt viņi kontrolē nevis likuma ievērošanu, bet Valsts valodas centra apšaubāmo ieteikumu izpildi. „NK” vēlas atgādināt arī, ka Valsts valodas likums regulē vienīgi darba sanāksmju un lietvedības jautājumus un neattiecas uz darbinieku neformālām sarunām gan privātuzņēmumos, gan valsts iestādēs.

 

Komentāri pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

Piereģistrēties