Šo varu mēs neievēlējām, tā mūs nepārstāv!
Ar mums 7888
  • Rīga un Rīgas rajons: 5779
  • Zemgale: 323
  • Latgale: 572
  • Vidzeme: 412
  • Kurzeme: 452

Atklāta protesta vēstule Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai

13.01.2015

Ar 2014. gada 1. decembri Lielbritānija nebrīdinot ieviesa jaunus ieceļošanas ierobežojumus. Visiem ārvalstniekiem būs vajadzīga vīza arī tranzītam caur Lielbritāniju. Izņēmums no šā noteikuma ir personas, kam ir uzturēšanās atļauja Eiropas Ekonomiskās telpas dalībvalstīs un Šveicē.

Pēc mūsu organizācijas viedokļa, Lielbritānijas ieviestie ieceļošanas ierobežojumi nav attiecināmi uz Latvijas nepilsoņiem (uz kuriem attiecas minētais izņēmums). Mūsu viedoklis ir pamatots ar LR Satversmes tiesas lēmumu. Latvijas Satversmes tiesa 2005. gada 7. marta lēmuma par nepilsoņa statusa atņemšanas kārtību 15. un 17. punktā konstatēja: „Līdz ar Nepilsoņu likuma pieņemšanu radās jauna, līdz šim starptautiskajās tiesībās nezināma personu kategorija – Latvijas nepilsoņi. Latvijas nepilsoņi nav pielīdzināmi nevienam fiziskās personas statusam, kas noteikts starptautiskajos tiesību aktos, jo nepilsoņiem noteikto tiesību apjoms pilnībā neatbilst nevienam šādam statusam. Latvijas nepilsoņi nav uzskatāmi ne par pilsoņiem, ne ārvalstniekiem, ne arī bezvalstniekiem, bet par personām ar “īpašu tiesisko statusu”. (...) Nepilsoņu tiesiskā saikne ar Latviju tiek zināmā mērā atzīta un uz tās pamata ir radušies savstarpēji pienākumi un tiesības. Tas izriet no Satversmes 98. panta, kas citastarp noteic, ka ikvienam, kam ir Latvijas pase, ir tiesības uz valsts aizsardzību un tiesības brīvi atgriezties Latvijā.”
Nepilsoņa pase ir arī Latvijas valsts pase, un ar šo dokumentu nepilsoņiem ir ciešāka saikne ar ES nekā trešo valstu iedzīvotājiem, kuriem nav uzturēšanās atļaujas. Līdz ar to Lielbritānijas varas institūciju ieviestie ierobežojumi nebūtu attiecināmi uz Latvijas nepilsoņiem, jo tas ir juridiski nekorekti.

Jebkuras valsts ārlietu ministrijas profesionālais uzdevums ir šīs valsts iedzīvotāju interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana ārvalstīs. Tādējādi Latvijas Ārlietu ministrija ar savu nostādni, neizpaužot protestu pret šo incidentu un neizskaidrojot savu pozīciju, rada neizpratni un šaubas par mūsu diplomātu profesionālismu. Varbūt Ārlietu ministrijas nostādne ir saistīta ar to, ka ministrija vienkārši nevēlas pārstāvēt ārvalstīs Latvijas nepilsoņu intereses? Šādā gadījumā derētu atgādināt šim resoram viena no ASV dibinātājiem – Bendžamina Franklina – atziņu: „Nodokļu aplikšana bez pārstāvniecības ir amorālākais diktatūras paveids.”

Latvijas Pilsoņu un nepilsoņu savienības līdzpriekšsēdētājs Vladimirs Sokolovs.
 

Komentāri pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

Piereģistrēties