Šo varu mēs neievēlējām, tā mūs nepārstāv!
Ar mums 7888
  • Rīga un Rīgas rajons: 5779
  • Vidzeme: 412
  • Kurzeme: 452
  • Zemgale: 323
  • Latgale: 572
07.01.2015

Latvija nav gatava veikt ES globālās lomas stiprināšanas uzdevumu

 Sakarā ar Latvijas ES prezidentūras sākšanos Nepilsoņu kongress nosūtīja vēstuli ES augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos F. Mogerīni, Vācijas kanclerei Angelai Merkelei, Francijas prezidentam F. Olandam un Latvijas Valsts prezidentam A. Bērziņam, kurā pauda savas bažas par to, ka Latvijas valdība nav gatava veikt ES globālās lomas stiprināšanas uzdevumu, ko tā uzņēmusies prezidentūras ietvaros.

Nepilsoņu kongresa vēstulē tiek norādīts, ka Latvijas valdībai ne tikai nepiemīt starptautisko problēmu risināšanai nepieciešamais uzskatu plašums – tā arī grauj Eiropas Savienības autoritāti ar savu politiku attiecībā uz mazākumtautībām. Valstij, kas ieņem ceturto vietu pasaulē bezvalstnieku skaita ziņā, nav morālu tiesību mācīt pārējiem, kas ir demokrātijas normas. Turklāt, ņemot vērā trauksmainos notikumus Ukrainā, Latvijas valdība izvēlējusies nodrošināt iekšējo un ārējo drošību šķirt no demokrātijas un vārda brīvības principiem un bieži vien arī sašaurinot šos principus.

Latvijas politika lielākā mērā ir balstīta uz rusofobiju, nevis uz Eiropas Savienības pamatvērtībām.

Valsts drošība un iekšējā stabilitāte ir nesaraujami saistīta ar tās iedzīvotāju pārliecību, ka jautājumus, kas viņiem rūp, tai skaitā mazākumtautību jautājumus, ir iespējams atrisināt iekšzemes demokrātisko institūtu ietvaros. Mazākumtautību tiesību pārkāpšana ir daudzu nopietnu konfliktu cēlonis pasaulē. Neatrisinot savas iekšējās problēmas uz demokrātijas principu un cilvēktiesību pamata, nav iespējams uzņemties atbildību par līdzīgu problēmu risināšanu globālā mērogā – uzskata Nepilsoņu kongresa valde.

Vairāku gadu garumā, kamēr notika sagatavošanās Latvijas prezidentūrai, Nepilsoņu kongresa aktīvisti vērsās Eiropas un Latvijas institūcijās, norādot uz politiskā dialoga nepieciešamību nepilsoņu problēmas atrisināšanai. Taču tieši Latvijas vara nav virzījusi tālāk šo jautājumu. Turklāt ar savu bezdarbību tā ir vēl pasliktinājusi nepilsoņu stāvokli, jo īpaši, ļaujot nepamatoti atcelt bezvīzu režīmu Latvijas nepilsoņiem tranzīta braucieniem caur Lielbritānijas lidostām.

Atgādināsim, ka ES lomas stiprināšana globālā mērogā ir viena no trim Latvijas ES Padomes prezidentūras prioritātēm. Prezidentūras ietvaros tiek plānots stiprināt ES globālo lomu kā tiesiskas un demokrātiskas savienības, veltot īpašu uzmanību ES kaimiņvalstīm, ES aizsardzībai un drošībai, kā arī migrācijas un tirdzniecības jautājumiem.

Nepilsoņu kongress pauž cerību, ka tuvākā pusgada laikā, ES visu līmeņu vadības pārstāvjiem tiekoties Rīgā, tiks pievērsta uzmanība arī demokrātijas attīstības līmeņa analīzei Latvijā, jo īpaši tam, ka 300 tūkstošiem nepilsoņu – nodokļu maksātāju – tika liegta iespēja piedalīties valsts pārvaldīšanā un ka valstī tiek ignorētas mazākumtautību tieksmes saglabāt savu identitāti. Esam pārliecināti, ka Latvijas valdība varētu saņemt daudz vērtīgu ieteikumu šajā jomā no saviem ES kolēģiem un īstenot tos pēc ES prezidentūras beigām. Tikai tad varēs ar pārliecību pateikt, ka ES prezidentūra nesusi kādu labumu Latvijas iedzīvotājiem, nevis tikai Latvijas birokrātiem.

„Nepilsoņu kongress” tika izveidots 2012. gada novembrī, tā augstāko pārstāvniecības institūciju – Nepārstāvēto parlamentu – 2013. gada jūnijā ievēlēja vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. „Nepilsoņu kongresa” mērķis ir tikt vaļā no netaisnīgā nepilsonības institūta Latvijā un izveidot vienotu Latvijas politisko nāciju.
 

Komentāri pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

Piereģistrēties