Šo varu mēs neievēlējām, tā mūs nepārstāv!
Ar mums 7888
  • Rīga un Rīgas rajons: 5779
  • Zemgale: 323
  • Latgale: 572
  • Vidzeme: 412
  • Kurzeme: 452

Sabiedriskais tiesībsargs sašutis par rakstnieka Antona Rancāna rasistiskajiem izteicieniem

28.08.2014

Sabiedriskais tiesībsargs Jeļena Bačinska iesniedza iesniegumu Drošības policijā sakarā ar nacionālā naida kurināšanas faktu.
 

22. augustā intervijā avīzei „Neatkarīgā” rakstnieks Antons Rancāns saka, ka savā jaunajā grāmatā par Latgales krieviskošanas jeb „krievināšanas” vēsturi viņš vēlas pierādīt, ka „krievu mentalitātē diemžēl ir laupītāju gēns... Viņi lielākoties nav rādīti strādāšanai, bet gan laupīšanai”.

Nievājoši noteiktas etniskās grupas novērtējumi un izteicieni par tās pārstāvju iedzimtajiem trūkumiem un noslieci uz vardarbību un noziegumiem ir klasiska rasisma izpausme, uzskata sabiedriskais tiesībsargs Jeļena Bačinska.

„Ikviena kārtīga cilvēka pienākums ir stāties pretī rasisma un neiecietības izpausmēm sabiedrībā, nepieļaut spriedzes kāpināšanu jau tā sarežģītajās starpnacionālajās attiecībās, kādas ir Latvijā. Tā kā esmu informēta par valsts tiesībsarga neuzmanību pret mazākumtautību tiesībām, mans uzdevums ir „aizpildīt robus” viņa darbībā. Tāpēc esmu vērsusies Drošības policijā ar iesniegumu par nacionālo naidu kurinošajiem izteicieniem, kā arī Žurnālistu savienībā sakarā ar profesionālās ētikas neievērošanu no avīzes un žurnālista puses, kas izplata rakstnieka Rancāna rasistiskos izteicienus.

Rakstnieka nievājošie izteicieni par krieviem apvaino Latvijas krievu iedzīvotāju pašcieņu, provocē starpnacionālo naidu, veicina histērijas kāpināšanu un agresīva nacionālisma izplatīšanu. Saskaņā ar Cilvēktiesību deklarāciju, brīvības, taisnīguma un vispārējā miera pamats ir visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās pašcieņas un viņu vienlīdzīgu un neatņemamu tiesību atzīšana,” rezumē tiesībsargs Bačinska.

Sabiedriskais tiesībsargs tika ievēlēts Nepārstāvēto parlamenta 3. sesijā, kas notika 2014. gada 25. janvārī. Ievēlēšanas iemesls bija neapmierinošs stāvoklis ar cilvēktiesībām Latvijā, jaunu instrumentu nepieciešamība, ar ko iedarboties uz valsti un sabiedrību, lai īstenotu pozitīvas pārmaiņas tiesību aizsardzības jomā, kā arī oficiālā tiesībsarga Jura Jansona neatbilstība ieņemamajam amatam. Saskaņā ar sesijas laikā apstiprināto mandātu, par sabiedriskā tiesībsarga darbības jomu kļūs tas, ar ko valsts tiesībsargs nenodarbojas – cilvēktiesību aizsardzība nepilsoņu un mazākumtautību jomā.

"Nepilsoņu kongresa" augstāko pārstāvniecības orgānu – Nepārstāvēto parlamentu – 2013. gada jūnijā ievēlējuši vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku. Tas sastāv no 30 deputātiem – Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem. 2012. gada novembrī dibinātā "Nepilsoņu kongresa" mērķis ir netaisnīgā nepilsonības institūta likvidēšana Latvijā un vienotas Latvijas politiskās nācijas
izveide.

 

Komentāri pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

Piereģistrēties