Šo varu mēs neievēlējām, tā mūs nepārstāv!
Ar mums 7888
  • Rīga un Rīgas rajons: 5779
  • Vidzeme: 412
  • Kurzeme: 452
  • Zemgale: 323
  • Latgale: 572

Nepārstāvēto parlamenta aicinājums Latvijas Valsts prezidentam, Ministru kabinetam un pašvaldībām

19.06.2013

Ņemot vērā, ka 15 134 Latvijas iedzīvotāji vispārējās tiešās vēlēšanās ir uzticējuši Nepārstāvēto parlamentam mandātu pārstāvēt nepilsoņu intereses;

apzinoties, ka Nepārstāvēto parlaments ir sabiedriskās kustības „Nepilsoņu kongress” augstākā pārstāvniecības institūcija;

saglabājot uzticību Nepilsoņu kongresa deklarētajiem mērķiem – atbrīvot Latvijas sabiedrību no smagās pagātnes nastas – nepilsoņu institūta – un izveidot vienotu Latvijas politisko nāciju;

būdami pārliecināti, ka masveida bezpilsonība ir nevis atsevišķu cilvēku personīga lieta, bet gan visas sabiedrības problēma, bez kuras atrisināšanas nav iespējama Latvijas sekmīga attīstība nākotnē;

saprotot, ka nepilsoņa institūts ES dalībvalstī pazemina Eiropas un attiecīgi arī pasaules standartus cilvēktiesību jomā, tāpēc nepilsonība ir ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas problēma;

uzņemoties brīvprātīgu pienākumu kompensēt demokrātijas deficītu, ko konstatējušas daudzas autoritatīvas starptautiskās organizācijas, – proti, 14% Latvijas iedzīvotāju norobežošanu no valsts politiskās dzīves,

Nepārstāvēto parlaments aicina Latvijas valsts un pašvaldību institūcijas sākt konstruktīvu sadarbību, kā arī informē, ka kongress deleģē savus pārstāvjus līdzdalībai valsts pārvaldes un pašvaldību lēmumu izstrādāšanā ar pilsoniskās sabiedrības līdzdalības mehānismu starpniecību.


Rīgā, 2013.gada 15.jūnijā
 

Komentāri pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

Piereģistrēties